Dolaylı Tümleç

Cümlenin Ögeleri 

DOLAYLI TÜMLEÇ

Yüklemi yer-yön açısından tamlayan öğeye dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) denir.

Konferans    Ankara’ da            yapılacak.

özne         dolaylı tümleç           yüklem

İPUCU:

Dolaylı tümleci bulmak için yükleme “neye, nereye nerede, nereden, kime, kim­de, kimden, neden” soruları sorulur, alınan yanıt dolaylı tümleç olur:

Dün teyzemlere gittik. (Kime gittik? “teyzemlere”)

DOLAYLI TÜMLECİN ÖZELLİKLERİ

  • Dolaylı tümleçler, adın yönelme (-e), bulunma (-de), ayrılma (-den) eklerinden birini alır:

Otobüs-e bindik.

Otobüs-te çantamı unuttum.

Otobüs-ten indik.

  • Her -e, -de, -den ekini almış sözcük, dolaylı tümleç değildir:

Sabah-a Ordu’ ya varırız. (zarf tümleci)

İlkbahar-da çiçekler açar. (zarf tümleci)

Sana kalp-ten inanıyorum. (zarf tümleci)

  • Açıklamalı dolaylı tümleç bulunabilir:

O eski konakta-dedemden kalma evde- yıllarca oturduk.

  • Sıralı cümlelerde ortak dolaylı tümleç bulunabilir:

Bir bankta saatlerce oturduk, sohbet ettik.

  • Dolaylı tümleç tekrarlanabilir:

Gözlere bakın gözlere.

  • Tamlamalar, dolaylı tümleç olabilir:

Beni, büyük bir binaya götürdüler. (sıfat tamlaması)

Çocuk, evin önünden ayrılmıyordu. (ad tamlaması)

  • Sesler, heceler, ekler dolaylı tümleç olabilir.

Biraz da ğ’den söz edelim. (ses)

de’de vurgu var. (hece)

-cak’larda vurgu yapalım. (ek)