Akis Sanatı

♦ Bir dize ya da cümledeki sözcüklerin, sözcük öbeklerinin yerini değiştirerek yeni bir dize veya cümle oluşturmaya “akis” denir.
♦ Sözcüklerin tümü simetrik olarak değiştirilirse buna “tam akis“; sözcüklerin bir kısmının yerleri değiştirilirse buna da “noksan akis” adı verilir.

Yarını göremez bugün her kim ki göremez yarını
La – edri

(Bu sözde baştaki “yarını göremez” ifadesi daha sonra “göremez yarını” biçimde değiştirilerek noksan akis yapılmıştır.)

Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu didem
Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem

Nazım
(Bu beyitte altı çizili birinci bölümdeki sözcüklerin yerleri değiştirilerek altı çizili ikinci bölüm elde edilmiş, tam akis yapılmıştır, ikinci dizede de aynı şekilde tam akis örneği vardır.)

Akis örnekleri:
Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bugün?
Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?
Yahya Kemal Bayatlı

Her an bir yeni su vardı
Her yeni suda bir an
Özdemir Asaf

Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak
Mehmet Akif Ersoy
Mecaz oldu hakikat, hakikat oldu mecaz

Sadullah Paşa