Kategori: Söz Sanatları

Edebi Sanatlar Test Soruları

1. “Teşbih (benzetme)“; aralarında benzerlik bulunan iki şeyden, benzerlik yönü açısından zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi sanatıdır. Başka bir söyleyişle, bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan başka bir şeyi örnek olarak gösterme işidir. Buna göre, aşağıdaki dizelerin hangisinde

Söz Sanatları Test

1. Fırtınalar koparken git de seyret denizi Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetme (teşbih) B) Cinas C) Tevriye D) Kinaye E) Hüsn-i talil 2. Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu Açtım

Teşhis (Kişileştirme)

Teşhis (Kişileştirme) Nedir? :  insan dışındaki varlıkları (hayvan, nesne, kavram vb.) insana özgü niteliklerle anlatmaya teşhis denir. Teşhis sanatının olduğu her yerde kapalı istiare de vardır. ÖRNEK 1 Lügat bir isim ver bana hâlimden. Herkesin bildiği dilden bir isim Eski

Teşbih (Benzetme) Sanatı

Teşbih (Benzetme) Bir varlığın niteliğini daha güçlü ve etkili şekilde anlatmak amacıyla o varlığı, nitelik bakımından daha güçlü ve belirgin olan başka bir varlığa benzetmeye teşbih adı verilir. Eksiksiz bir teşbihte dört öge bulunur: Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve

İstiare

İstiare (Eğretileme): İstiare, bir varlığın ya da kavramın, isminin doğrudan verilmeyip başka bir varlık ya da özellik söylenerek anlatılmasıdır. İstiare, benzetmenin iki temel öğesinden sadece birinin (sadece benzeyen ya da sadece kendisine benzetilen) kullanılmasıyla yapılan edebî sanattır. Şiir dilindeki imgelerin

Deyim aktarması

Deyim aktarması: Bir kavramın ya da varlığın, benzerlik ilişkisinden ötürü başka bir kavramı ya da varlığı karşılar duruma gelmesine deyim aktarması denir. “Aslanlarımız Çanakkale’de, Yemen’de, Sarıkamış’ta korkusuzca savaşıyordu.” cümlesindeki “aslanlarımız” kelimesinde deyim aktarması vardır. Bu cümledeki “aslan” kelimesi nitelik yönünden

Akrostiş

AKROSTİŞ ♦ Dizelerinin ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda bir isim çıkacak biçimde düzenlenmiş şiire “akrostiş” denir. Aşağıdaki şiirde dizelerin ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda “Vedia” ismiyle akrostiş yapıldığı görülür. Var olan bir sen, bir ben, bir de bu

İştikak sanatı nedir örnekleri

İŞTİKAK ♦ Aynı kökten türemiş birden çok sözcüğü bir arada (bir dize, beyit ya da dörtlük içinde) kullanmaya “iştikak” denir. Aşağıdaki şiirde kökü “lale” olan birden çok sözcük bir arada kullanılarak iştikak sanatı yapılmıştır: Örnek 1 Lalelim Laleli’de oturur Laleli