Tedriç Sanatı

♦ Kavramları belli bir mantığa göre (büyükten küçüğe, küçükten büyüğe; yüksekten alçağa, alçaktan yükseğe vs.) sıralayarak söylemeye “tedriç” denir.

Makber, makber değil, bir türbe; türbe değil bir mabed;
Mabed değil, bir küre; küre değil bir sonsuz feza olmalıydı.
Abdülhak Hamit
Taraflardan top ve tüfek sesi kesildi. İki asker mızrak mızrağa, kılıç kılıca, hançer hançere, boğaz boğaza dövüşmeye başladı.
Namık Kemal

Elinin dokunmuş olduğu şeyler
Ürperir, canlanır, güler
Ahmet Necdet