Anlatmaya Bağlı Metinlerde Tema

* Tema, diğer metin türlerinde olduğu gibi anlatmaya bağlı metinlerde de yapıyı kuran birimler arasındaki birlik ve bütünlüğü sağlayan bir öğedir. Yani tüm birimler tema etrafında bir araya gelerek yapısal bütünlüğü meydana getirir. Anlatı türlerinde çok değişik temalarm işlendiği görülse de belli türlerde aynı temaları görmek mümkündür. Örneğin destanlarda genellikle kahramanlık teması işlenirken masallarda iyilikseverlik, haktanırlık, tutumluluk, cömertlik gibi temalara çokça rastlanır. Aynı şekilde halk hikâyeleri de hep aşk ve kahramanlık gibi benzer temaların etrafında döner. Roman ve hikâyede ise geleneksel temaların dışına çıkıldığı, çok sayıda yeni ve farklı temanın edebiyata kazandırmadığı görülür.