Anlatmaya Bağlı Metinlerde Anlatıcı ve Konumu

Anlatıcı
♦ Anlatıcı, destan, masal, hikâye, roman gibi anlatmaya bağlı metinlerde olayları anlatan kişidir. Anlatıcı, metnin yazarı değil, yazarın olayları anlatması için görevlendirdiği, sözü kendisine bıraktığı kurmaca bir kişidir.

Anlatıcının Konumu
♦ Anlatmaya bağlı metinlerde sesini şu veya bu tonda duyduğumuz, gizli veya açık kimliğine tanık olduğumuz anlatıcı, geçmişten bugüne farklı konumlarda karşımıza çıkar. “Dün her şeyi bilme, sezme, anlatma yeteneğiyle ilahi karakterli olan anlatıcı, bugün büyük ölçüde beşerî karakterlidir.”

Destan türündeki anlatıcı, bütün varlığıyla ortadadır. O, hiçbir zaman kendini gizlemek kaygısını taşımaz. Söyleyeceğini kendi düşüncelerini katarak ve yine kendine özgü bir üslupla söyler. Mutlak anlamda bir güce sahip olan bu anlatıcı metnin yapısında hep ön planda yer alır. “Anlatıcının bu konumu gerçeğe farklı açıdan yaklaşan ve gerçeği daha kapsamlı bir şekilde yansıtma iddiası taşıyan romanın ortaya çıkmasına kadar sürer. Ancak romanın sahneye çıkışıyla, anlatıcının söz konusu konumu tamamen değişmez. En modern olarak nitelendirilen romanlarda bile ilahi karakterli anlatıcının o her şeyi bilme gücünden yararlanılır. Romanın; destanın modernize edilmiş biçimi olarak görülmesinin bir nedeni de budur.”