Aruz – Hece Tartışması

Aruz – Hece Tartışması
1905’te Selanik’te çıkmakta olan Çocuk Bahçesi dergisinde Mehmet Emin‘in şiirleri etrafında bir tartışma başlar. RızaTevfik, Mehmet Emin‘e hitaben yazdığı açık mektupta Servetifünun şiirini eleştirdikten sonra şairi hece ile Türklük duygusunu birleştirdiği için över ve kendisinin de bu yolu deneyeceğini belirtir. Bu yazıya Ömer Naci‘den gelen cevapta aruzun kanıtlanmış ahenginden, hecenin ise ahenksizliğinden söz edilir. Bu tartışma sade dil ve Osmanlıca arasındaki tercihi de kapsayarak giderek büyür; dergi devletçe kapatılsa da sonraki yıllar içinde hecenin ve sade Türkçenin kesin zaferiyle sonuçlanır.