Millî Edebiyatın Müjdecisi: Türkçe Şiirler

Millî Edebiyatın Müjdecisi: Türkçe Şiirler

Bilimsel (ilmî) Türkçülüğün siyasî Türkçülüğe doğru gelişmesinde edebiyatın önemli bir rolü olur. Bu konuda ilk çıkışı Mehmet Emin Yurdakul yapar. Şairin 1897’de Türk-Yunan Savaşı sırasında yayımladığı “Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur” haykırışıyla başlayan “Cenge Giderken” adlı şiiri geniş yankı bulur. Türk askerlerinin Mehmet Emin’in şiirlerini ezbere bildiği anlaşılır. Servetifünuncular bile bu şiiri dil, biçim ve konu bakımından övgüye değer bulurlar. Mehmet Emin iki yıl sonra şiirlerini topladığı kitabına “Türkçe Şiirler” adını verirken de aynı bilinci sürdürdüğü halde 1900’lü yıların başlarında siyasal baskıların artmasıyla edebiyat ikinci plana itildiği için hak ettiği ilgiyi bulamaz.