Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Dilekçe

Çeşitli dilek, ihbar ve şikâyetlerin bildirilmesi veya  herhangi bir konuda bilgi talep edilmesi amacıyla resmî makamlara verilen imzalı ve adresli mektuplara dilekçe adı verilir. Dilekçe, halk tarafından yazılan bir tür resmî mektup olarak da adlandırılır. Dilekçede sade , anlaşılır ve

Resmi Mektup

RESMİ MEKTUP Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu hizmeti veren tüzel kişi niteliği kazanmış oda, sendika, baro, meslek birliği gibi çeşitli kuruluşların vatandaşlara ve tüzel kişilere gönderdikleri mektuplara resmî mektup denir. Resmî mektupların ne şekilde yazılacağı; biçim, içerik ve gönderilme biçimlerinin

Özel Mektup

ÖZEL MEKTUP Akraba, arkadaş, dost, tanıdık, meslektaş vb. olmaları yönüyle aralarında ilişki bulunan kişilerin birbirlerine yazdıkları mektuplara özel mektup denir. Özel mektuplarda kurumsal ilişkiler, resmî konular değil, sadece alıcıyı ve göndericiyi ilgilendiren özel konular ele alınır. Özel mektuplar, birbiriyle konuşma