İş Mektubu

Ticaretle uğraşan işletmelerin kendi aralarında ya da vatandaşlara, vatandaşların da bu işletmelere gönderdikleri iş, hizmet ve ticaret içerikli mektuplara iş mektubu adı verilir. İsminden de anlaşılabileceği üzre bu çeşit mektupların temelinde şahısların ve iş yerlerinin ekonomiye ilişkin eylemleri vardır.
İş mektuplarında sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme, bir ürün ya da hizmetle ilgili şikâyeti dile getirme gibi konular ele alınır.
iş mektupları, herhangi bir yanlış anlamaya yol açmayacak şekilde açık, sade , duru bir anlatımla yazılır. Bu çeşit mektuplarda konunun özü ciddi bir anlatım biçimiyle dile getirilir, gereksiz teferruata yer verilmez.

İş mektupları göndericinin niteliğine göre ikiye ayrılır:

1. İşletmelerin, kişilere ve başka işletmelere gönderdikleri mektuplar: Üzerinde işletmenin ad, adres ve logosunun bulunduğu antetli beyaz kâğıtlara bilgisayarla yazılan bu tür mektupların en önemlileri şunlardır: Reklam mektupları, teklif-satış mektupları, sipariş mektupları, teşekkür-özür mektupları, kredi mektupları.

2. Kişilerin işletmelere gönderdikleri mektuplar: Bu tür mektuplarla dilekçeler aynı biçimsel özellikleri taşır. Aralarındaki temel fark, bu metinlerin gönderici ve alıcılarının birbirlerine karşı özel durumlarıdır. Dilekçenin alıcısı devlet, göndericisi ise vatandaştır. Vatandaş, dilekçesini devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan; hak, ödev ve sorumlulukları anayasayla ve yasalarla belirlenmiş kişi sıfatıyla yazar ve vatandaşı olduğu devlete (alıcıya) çeşitli istek ve şikâyetlerini bildirir. Kamu otoritesini kullanan kişilerden (resmî makamlardan) çeşitli isteklerinin karşılanmasını ya da şikâyetçi olduğu durumun ortadan kaldırılmasını diler.

İş mektubunun göndericisi ise mektubunu ticari ya da sınai faaliyetleri bulunan bir kuruluşla (işletme, iş yeri) ürün ya da hizmet alım satımı ilişkisine giren kişi sıfatıyla yazar. Yani iş mektupları doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomiyle ilişkilidir. Bu tür mektuplarda gönderici çoğunlukla ya o iş¬yerinden bir talepte bulunur ya da o iş yerinin ürün ve hizmetleriyle ilgili şikâyetlerini dile getirir.

İŞ MEKTUBU ÖRNEĞİ:
17.09.2012
Saygın Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ankara

16.09.2012 tarihli Milliyet gazetesine verdiğiniz ilanla Kazakistan’da devam eden inşaatlarınızda görevlendirilmek üzere iyi derecede İngilizce bilen, en az beş yıl deneyimli inşaat mühendisleri aradığınızı öğrenmiş bulunmaktayım.
Söz konusu ilanda belirttiğiniz niteliklere sahibim. Holdinginiz bünyesinde devam eden inşaatlarda inşaat mühendisi olarak görev almak istiyorum.
Saygılarımla.

İmza
Cahit Soylu

Adres : Karargahtepe Mah. Atış Cad. No.: 14/8 Keçiören/Ankara
Telefon: 0312
e-posta: @.com

EKLER
EK 1: Noter tasdikli diploma fotokopisi
EK 2: Öz geçmiş
EK 3: 3 adet referans mektubu