Dilekçe

Çeşitli dilek, ihbar ve şikâyetlerin bildirilmesi veya  herhangi bir konuda bilgi talep edilmesi amacıyla resmî makamlara verilen imzalı ve adresli mektuplara dilekçe adı verilir. Dilekçe, halk tarafından yazılan bir tür resmî mektup olarak da adlandırılır.
Dilekçede sade , anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılır; yanlış anlamalara sebep olabilecek kapalı sözlerden kaçınılır. Aşırı saygı ve övgü bildiren sözlerle, kişilik onurunu zedeleyebilecek ifadelerin kullanılması, dilekçenin ciddiyetine zarar verir.

Dilekçe, bir isteği belirtiyorsa bu isteğin kanunlara uygun olması, bir şikâyeti ifade ediyorsa da şikâyete konu olay veya  durumun kanıtlanabilir, somut bir niteliğinin olması gerekir. Dilekçenin, doğru makama yazılması da oldukça  önemlidir. Aksi durumda, dilekçeyi yazan şahıs, sorunlarını çözemeyebileceği gibi geçen süre zarfında hak kaybına da uğrayabilir.

Vatandaşların anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış haklarından biri olan dilekçe vermek; duyarlı, sorumlu, uygar bir birey olmanın da önemli bir koşuludur. Devlete karşı ödev ve sorumluluklarını yerine getiren her bireyin, yasa dışı her tür durum ve olayı şikâyet konusu yapması, kendi haklarının korunması için devletten çeşitli taleplerde bulunması, en doğal hakkıdır. Dilekçe, demokratik toplumlarda bu hakkın kullanılmasını sağlayan en önemli araçtır.

Dilekçenin ne biçimde gönderileceğini, genellikle dilekçenin sunulacağı makam belirler. Bu anlamda dilekçeler, ilgili makama bizzat verilebileceği gibi posta, kargo, faks veya İnternetle de gönderilebilir.

Dilekçelerin biçim özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Dilekçe, temiz ve düzgün bir kâğıda, daktilo ya da bilgisayarla veya siyah ya da mavi mürekkepli bir kalemle yazılır.

2. Dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri, kâğıda ortalanarak yazılır. Makam ve yer adları iki şekilde yazılabilir:
a. Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı büyük harfle yazılır.
b. Makam ve yer adında yer alan her kelimenin sadece ilk harfi büyük yazılır.

3. Dilekçe metni, makam ve yer adı yazıldıktan sonra, satırbaşı yapılarak yazılmaya başlanır ve şu tür ifadelerden biriyle tamamlanır:
• Gereğini (saygılarımla) arz ederim.
• Durumu bilgilerinize (saygılarımla) arz ederim.
• Gereğini bilgilerinize (saygılarımla) arz ederim.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                                                 T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA GÖZTEPE/İSTANBUL

Fakültenizin Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf 9911028 numaralı öğrencisiyim. Çocuk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatı derslerinin 09.12.2011 tarihinde yapılan vize sınavlarına rahatsızlığım nedeniyle katılama­dım. Belirttiğim derslerden mazeret sınavlarına kabulümü istiyorum.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

15.12.2011

İmza

Ayşegül Karaca

Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. No.: 85/3 Kadıköy/İstanbul

EK: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan rapor