Dilin göndergesel işlevi

Dilin göndergesel işlevi:

Göndergesel işlev,dilin, nesnel bilgilerin aktarılması sırasında kazandığı işlevdir. Bu, başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevidir. Bir ileti, dilin bir göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenmişse o iletide dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

Ürünlerin kullanma kılavuzlarında, gazetelerdeki haber metinlerinde, nesnel anlatılarda, bilimsel bildirilerde vb. metinlerde dil daha çok göndergeselişlevde kullanılır. Bu işlev aslında her türlü iletişimin temelidir. Bu işlevde temel amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlemlenebilir bilgiler vermektir.