Divan Edebiyatında İlkler

Divan Edebiyatında İlkler

Divan Edebiyatında İlkler

1.ilk inşa :Ahmedi Dai –  Tererssül

2.İlk sakiname :Ahmedi Dai

3. İlk mahlas kullanan ,ilk fabl çeviri,ilk hikaye yazarı ,ahilik hakkında bilgi: Gülşehri

4.ilk Leyla ve Mecnunu yazan: şahidi

5. Anadoluda ilk aşk mesnevisi: Şeyyad Hamza Yusuf u zuleyha (ilk ahsenül kısas) Turk edb Yusuf u zuleyha:şair ali

6.Anadoluda ilk maktel Kastamonulu Şazi ,Türk edb makteli Hüseyin (Fuzuli)

7. Anadolu’da ilk Hüsrev-i Şirin fahri, Türk edb hüsrevi şirin nizami

8.ilk önsöz yazan,asıl adı isa olan hüsrevi rum olrak tanınan ,ilk hayvan mersiyesi mersiyei ester :Necati

9.Hamdullah Hamdi :anadoluda ilk hamse,ilk kıyafetname ,Yusuf u züleyhayı en güzel söyleyen

10.Fuzuli’nin Sıhhat u Maraz Şeyh Galip’in Hüsnü Aşk‘a benzer

12.Fuzuli, Mehmet Akif, Tevfik Fikret Türkçeyi aruza uygular.

13. En çok gazel :e.nazmi

14.ilk Suriyye :hayali(cihan ara cihan içredür )

15.ilk kırk hadis :nehcül feradis /k Mahmut b ali
İlk yüz hadis : ferahname /hatipoglu
İlk manzum kırk hadis:kemal ümmi

16.lami çelebi :16 yy,en çok mesnevi yazan,
camii rum,Nasrettin hocadan bahseden ilk kişi,bursa şehrengizi,hamse sahibi,Yusuf u zuleyha Leyla ve mecnuna mesnvlerde yer vermez

17.nazire y.emreyle başlar.ilk nazire mecmuası :ömer b mezid

18.naili:sebki hindin ilk temsilcisi,şarkının ilk örneği

19.nabi hayriyye:ilk pedojk eserHayrabad:hüsnü aşkın yazılmasına neden olan eser

20.camıı rum:lamii ,
hayyamı rum :a.haleti,
örfi rum :fehimi kadim,
sevket i rum :seyh galip,
hüsrevi rum :Necati

21.ilk mensur hamse:nergisi, ilk süslü hamse :veysi,anadoluda ilk hamse:h Hamdi,son hamse:s.feyzi,hamsede son halka :n.atayi

22.en fazla naat :17 yy en fazla naat söyleyen nazmi

23.baki,nefi,nedim,naili:mesnevi kullnmamış

24.reisi şairan :osmanzde taib

25.hacı kalfa :katip çelebi ,hoca baba :hoca neşet

26.anadoluda ilk siyer :siretün nebi erzurumlu Mustafa darir

27.ilk siyastname : k.bilig
ikincisi:kenzul kubera(şeyhoglu Mustafa)

28.anadoluda ilk mersiye :ahmedi

29.divan şiirin son hicvi :şair eşref

30.türk ed rubai:a.haleti,
iran edb:Ömer hayyam

fars edb :Mevlana

31.herat ekolü şairler:molla cami,ali şir nevai,devletşah

32.önsözde :Necati,ali şir nevai ,Ahmet paşa ilk isimler

33.divan edb ilk fabl :harname şeyhi

34.edb ilk fütüvvetname:haliloğlu burgazi

35.edb ilk akrostişli şair :mihri hatun

36.ilk şehir kasidesi :ahmedi bursa

37.mevlann mesnevisine :mesnevi i manevi ,hüsaminame denir

38.edb cocuk ele alınarak ilk nasihatname :ahmedi dai :nuşirevan

39.şiir yazan ilk padişah :2 murad,ilk defa mahlas kullanan fatih (avni),en çok şiir söyleyen kanuni (muhibbi),kanuniden sonra 3.murad

40.divan edb hece ölçüsü kullnlar :pir sultan ,karacaogln,Köroğlu,Dadaloğlu ,aşık Veysel

41.sözüm redifli :nefi,
efendim redifli:ş.galip
döne döne redifli :Necati

42.aruzun imknlarını yetersz gören :
e nazmi ,a.hamit Tarhan

43.yedi ulu ozan :
kul himmed,nesimi,fuzuli,yemini,hatayi,pir sultan abdal

44.ilk melhame:yazıcı Salih :kitabiş şemsiye

45.rubai de mefulun :ahrem mef u lu :ahreb

46.v necat bölümleri:münacat,veladet,risalet,miraç,rıhlet,dua

47.kasidede sanat yönünden kıymetli edebi degeri yüksek bölüm :nesib
Kasidede dili en ağır olan bölüm :medhiye

48.dede korkut hikayesini diğerlerinden üstün gören :fuat köprülü

49.ilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir ,aldanma ki şair sözü elbet yalandır :fuzuli

50.türkçe benim ses bayrağım :fazıl hüsnü

51.türkçe agzmda annemin ak sütüdür:
yahya kemal

52.hamse gelengini başlatan nizami genc

53.türk edb şehrengz :mesihi
anadoluda şehrengz :zati