Edebi Metinlerin Sınıflandırılması Neye Göre Yapılır?

Edebi Metinlerin Sınıflandırılması
♦ İnsanoğlu, kendisini kuşatan gerçeklikle ilişkisini sanat düzeyinde ve sözle ifade etmek istediğinde bunu ya coşku ve heyecan düzleminde ya da anlatma veya gösterme yoluyla gerçekleştirmiştir. Edebiyatta türler de bu seçimden doğmuştur. Coşku ve heyecana bağlı dile getiriş, şiir türlerini; anlatma yoluyla dile getiriş destan, masal, halk hikâyesi, hikâye, roman, mesnevi, manzum hikâye gibi türleri; gösterme yoluyla ifade de tiyatro türlerini ortaya çıkarmıştır.