Edebiyat Konuşma Sınavı Konuları ve Soruları

edebiyat konuşma sınavı konuları

EDEBİYAT KONUŞMA SINAVI KONULARI, SORULARI

1) Yapay zeka nedir? İnsanlığa olumlu ve olumsuz yönüyle nasıl etkileri olacaktır?

2) Sosyal medyanın toplum kültürüne ve dilimize olan etkileri nedir?

3) Bağımlılık nedir? Bağımlılığın çeşitleri nelerdir? İnsanlara olan etkileri yönüyle anlatınız.

4) Su ayak izi ve karbon ayak izi kavramları nedir? Su ayak izini ve karbon ayak izini azaltmak için neler yapılabilir? Çevre bilinci bağlamında değerlendiriniz.

5) Edebiyatın toplum ile olan ilişkisini örnekler üzerinden anlatınız.

6) Hayvan hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Hayvanlara karşı yapılan hak ihlalleri ve bunları önlemek için yapılabilecek çalışmalar hakkında araştırmalar yaparak sınıfta paylaşınız.

7) İsraf kavramına dini ve toplumsal ekonomik bağlamda nasıl bakıldığını araştırınız. İsrafın türlerini sınıflandırarak size göre en önemli olan israf türünü örneklerle açıklayınız.

8) Eğitimde fırsat eşitliği nedir? Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaması durumunda yaşanabilecek sorunlar neler olabilir?

9) Zorbalık kavramını araştırınız. Zorbalık türleri nelerdir? Örnekler üzerinden açıklayınız.

10) Yahya Kemal’in ”İnsan bu âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” sözünden yola çıkarak hayalin insan başarısındaki rolünü yorumlayarak bu konuda örnekler veriniz.

11) Müziğin insan psikolojisi üzerinde etkisi nedir?

12) “Duvarsız okul” düşüncesini araştırınız. Duvarsız okul projesinin olumlu ve olumsuz yönlerini paylaşınız.

13) Bir topluluğu millet yapan unsurlar nelerdir? Bu unsurları örneklerle açıklayınız.

14) Farklı şairlerin tanımlarından yola çıkarak şiir nedir sorusunu açıklayınız. Şiir okumak ve yazmak insanlara neler kazandırır? Beğendiğiniz bir şairden örneklerle konuşmanızı zenginleştiriniz.

15) “Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.” Sözünden hareketle üretim ve tüketim kavramını değerlendiriniz. Üretmeden tüketen insan ve toplumları nasıl bir gelecek beklemektedir?

16) Adalet ve eşitlik kavramlarını araştırınız. Bu iki kavram birbirinin yerine kullanılabilir mi? Aralarındaki benzerlik veya farkı örneklerle açıklayınız.

17) Filme uyarlanmış romanlar hakkında araştırma yapınız. Bir roman veya hikâye filme tam anlamıyla uyarlanabilir mi? Bir roman veya hikâye filme aktarıldığında eksilir mi?

18) “Dostluk gündüz görünmez; o, ateşböceği gibi yalnız geceleyin parlar. “ sözünden hareketle dostluk kavramını açıklayınız. İyi bir dostun sahip olması gereken özellikler nelerdir?

19) Eleştiri nedir? Eleştiri insanlara ne katar? İyi bir eleştirinin temel özelliklerinden bahsediniz ve bulunduğunuz ilçenin eleştirisini yapınız

20) Adab-ı muaşeret nedir? Günlük hayatta uymamız gereken adab-ı muaşeret kuralları nelerdir? Bir toplumda bu kurallara uyulmaması nelere yol açar? Son zamanlarda bu kurallara uyuluyor mu? Uyulmadığı için dikkatinizi çeken adab-ı muaşeret kuralı hangisidir?

21) Zaman sizin için neyi ifade ediyor? Zamanımızı iyi değerlendirmek için neler yapılmalıdır?

22) Birey ve toplum ilişkisi gelişmiş ve az gelişmiş toplumlarda nasıldır? Toplumsal bir kalkınmada bireyin rolü nedir?

23) Masal konusunu araştırınız. Masalların çocukların ve yetişkinlerin üzerindeki olumlu katkıları nelerdir?

24) Batıl inançlar nelerdir? Batıl inançların doğma sebebi nedir? İnsan davranışları üzerindeki etkilerini yorumlayınız.

25) Komşuluk ve mahalle kültürü hakkında bilgi veriniz.

26) Globalleşme kavramını araştırınız. Globalleşmenin olumlu ve olumsuz yönden etkilerini açıklayınız.

27) İletişim ve iletişimsizlik kavramını araştırınız. Sağlıklı bir iletişim için gerekli olan kavramlar nelerdir? İletişimi engelleyen faktörler nelerdir ve iletişimsizlik nelere sebep olur?

28) Televizyon programları hakkında ne düşünüyorsunuz? Televizyon programları bir toplumun düşünce tarzını nasıl etkiler? Yetkiniz olsaydı televizyonlarda ne tür içeriklerin olmasını sağlardınız?

29) Kültürlenme ve kültürleşme kavramlarının arasındaki farkı örnekler üzerinden dile getiriniz.

30) Son zamanlarda haberlerde sık sık karşımıza çıkan “şiddet” kavramını araştırınız. Şiddetin türleri ve ortaya çıkış sebepleri nelerdir? Şiddetin önlenmesi için ne tür önlemler alınabilir?

31) Irkçılık nedir? Irkçılığın doğurduğu olumsuz durumlar nelerdir? Kültürümüzde “ırkçılık” kavramına bakış açısını araştırınız.

32) Minimalist yaşam tarzı nedir? Yaşantımızı minimalist bir şekle dönüştürmek için neler yapmalıyız?

33) “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” sözünden yola çıkarak eser vermenin önemini yorumlayınız.

34) Mevlana’nın “Sesini değil, sözünü yükselt; çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürlemesi değil.” sözünü yorumlayınız

35) Kişisel gelişim kavramından ne anlıyorsunuz? Kişisel gelişim bireyler için niçin önemlidir? Kişisel gelişimini tamamlama yolunda hangi adımlar atılabilir?

36) “Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür,güzel düşünen hayattan zevk alır.” Sözünden yola çıkarak suizan ve hüsnüzan kavramlarını açıklayınız.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Uğur AYKANAT