Efsane

EFSANE

  • ♦ Olağanüstü varlıkları ve olayları konu edinen ya da tarihsel bir olayı olağanüstü öğeler katarak öyküleyen anlatı türüdür.
  • ♦ Efsanenin başlıca niteliği bir inanış konusu olmasıdır. Efsanenin anlattığı şeyler, halk arasında gerçekten olmuş kabul edilir. Bu yönüyle efsane masaldan ayrılır.
  • ♦ Efsanelerin belirli üslup nitelikleri olmadığından konuşma diline dayalı düz bir anlatımları vardır.
  • Edebiyatta efsanelerden geniş ölçüde yararlanılır.
  • ♦ Örneğin divan edebiyatında “kaknus” adı verilen kuğu kuşu ile ilgili efsane sık sık karşılaşılır.

Efsane şudur: 

Türlü renkler ve nakışlarla süslü bu kuşun ağzında 360 delik varmış. Yüksek dağların tepesinde rüzgâra karşı oturunca bu deliklerden türlü sesler çıkarmış. Söylentiye göre musiki, kaknusun gagasındaki bu deliklerden çıkan seslerden alınmaymış. Bin yıl kadar yaşadığı söylenen bu kuş, öleceğine yakın çalı çırpı toplayıp üzerine oturur, acıklı bir şekilde ötmeye başlarmış. Sonra da kanatlarını birbirine çarparak çıkardığı kıvılcımla çalı çırpıyı tutuşturur, ateşin içinde yanar, kül olurmuş. Fakat külünden hemen bir yumurta meydana gelir ve bu yumurtanın içinde kendisi gibi bir kuş yavrusu çıkarmış.