Kategori: Halk Edebiyatı

Meddahlık

Meddah Nedir Ne Demektir Meddah, seyirlik halk oyunlarının kimi ortak öğelerini kullanarak anlatan kişidir. Meddahlık, 17. yüzyıldan sonra bir yandan gerçekçi hikâyeciliğe dönüşmüş; bir yandan da saray maskaralarının ve mukallitlerinin hünerlerini de benimseyerek taklit ve temsil yönünü geliştirmiş, böylece seyirlik

Aşık Edebiyatı

Aşık Edebiyatı – Âşık Tarzı Halk Şiiri: “Saz şairi, halk şairi, çöğür şairi, meydan şairi” gibi adlarla da bilinen âşıkların meydana getirdikleri şiirler, bu gelenek içinde değerlendirilmektedir. Bu şiir geleneğinin belli başlı özellikleri şunlardır: 1. Âşık tarzı halk şiiri, özellikle yapı

Anonim Halk Şiiri

Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı olmuş şiirler, anonim halk şiiri geleneği içinde ele alınır. Bu şiir geleneğinin en önemli nazım şekilleri Şunlardır: Mâni Türkü Ağıt Ninni Destan Anonim Halk Şiirine Örnekleri: MANİ Kaşların ok dedikçe Kirpiğin çok dedikçe Pek mi

Halk Şiiri

Halk Şiiri Yapı, ahenk ve bazı temalar bakımından İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiiriyle benzerlikler gösteren halk şiiri geleneğinin belli başlı özellikleri şunlardır: 1. Halk şairlerinin pek çoğu, düzenli eğitimden geçmeyen, halkın içinden gelip onların ortak duyarlıklarını, hayallerini yansıtan kişilerdir. 2.

Bayburtlu Zihni

BAYBURTLU ZİHNİ (19. YÜZYIL) Yaşadığı dönemin ünlü âşıklarındandır. Bayburt’ta doğmuş (1795), öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreselerinde yapmıştır. 1816-17 yıllarında İstanbul’a gelerek Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurmuş ve Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. Bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra Bayburt’a dönen ozanın sonraki yaşamı

Seyrani

SEYRANİ (19. YÜZYIL) XIX. yüzyıl Halk edebiyatının ünlü üstadları arasındadır. Özellikle taşlamalarıyla ün yapmıştır. Kayseri’nin şimdiki ismi Develi olan Everek ilçesinde dünyaya gelmiş (1800), yine hayata gözlerini açtığı yerde vefaat etmiştir (1866). 1830’lu senelerde İstanbul’dayken padişaha varıncaya kadar dönemin önde