Eski Türkçe – Uygur Dönemi

UYGUR DÖNEMİ

Uygur Döneminde oluşturulan metinlerin çoğu, Maniheizm ve Budizm’le ilgili kutsal metinlerdir. Moğolca ya da Çinceden çevrilip çoğunlukla Uy­gur alfabesiyle kaleme alınan bu metinlerin en önem­lileri şunlardır:

Altun Yaruk (Altın Işık): Budizm’in kutsal kita­bıdır. 700 sayfalık bu metinde Budizm’in inanç felse­fesi, din adamlarının menkıbeleriyle zenginleştirile­rek anlatılmıştır.

Sekiz Yükmek (Sekiz Yığın): Budizm’le ilgili bil­gilerin verildiği bir eserdir.

Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi (İyi Düşünceli Prens ile Kötü Düşünceli Prens Öykü­sü): İki kardeş arasında geçen olayların Budizm te­ması çevresinde anlatıldığı bir hikâyedir.

Irk Bitig (Fal Kitabı): Mani dinine ait Göktürk harfleriyle yazılmış bir fal kitabıdır.