Etiket: Eski Türkçe

Kıpçak Türkçesi (Kuzey Türkçesi)

Kıpçak Türkçesi (Kuzey Türkçesi) Kıpçak Türkçesi, 13-15. yüzyıllar arasında Altınordu, Mısır, Suriye bölgelerinde kullanılan Türkçedir. Kuzey Türkçesiyle oluşturulan eserlerin en önemlileri şunlardır: 1. Kodeks Kumanikus: Hristiyanlık’a ait ilâhileri, bilmeceleri, Türkçe-Almanca-Latince-Farsça sözlük parçalarını içeren bir derlemedir. Eserdeki metinler, 1303 yılında İtalyan

Orta Türkçe (Harezm Türkçesi)

Orta Türkçe (Harezm Türkçesi) ►Harezm Türkçesi, 13 ve 14. yüzyıllarda Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında ve Aral’ın güneyindeki Amuderya bölgesi merkez olmak üzere Batı Türkistan‘da gelişmiş olan Türk yazı dilidir. ►Harezm Türkçesi, XII. yüzyıla kadar birbirinin devamı niteliğinde tek

Eski Türkçeyle Bugünkü Türkiye Türkçesi Arasındaki Farklar

Eski Türkçeyle Bugünkü Türkiye Türkçesi (Çağdaş Türkiye Türkçesi) arasındaki en önem­li farklar şunlardır: Günümüzde “g” ile başlayan kelimeler Eski Türkçede “k” ile başlamıştır: göz-köz, gün­kün vb. Günümüzde “d” ile başlayan kelimeler Eski Türkçede “t” ile başlamıştır: dağ-tag, dokuz-tokuz vb. Günümüzde

Karahanlılar Dönemi

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti, “Karahanlılar”dır. 8. yüzyılın sonlarında Aksu, Fergana, Kaş-gar çevrelerinde devlet kuran Karahanlılar, 10. yüzyılın ilk yarısında hükümdarları Satuk Buğra Han‘ın İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. Bu dönemde İslam kültür ve medeniyetinin etkisiyle

Eski Türkçe – Uygur Dönemi

UYGUR DÖNEMİ Uygur Döneminde oluşturulan metinlerin çoğu, Maniheizm ve Budizm’le ilgili kutsal metinlerdir. Moğolca ya da Çinceden çevrilip çoğunlukla Uy­gur alfabesiyle kaleme alınan bu metinlerin en önem­lileri şunlardır: Altun Yaruk (Altın Işık): Budizm’in kutsal kita­bıdır. 700 sayfalık bu metinde Budizm’in

Eski Türkçe – Göktürk Dönemi

Eski Türkçe – Göktürk Dönemi 6-13. yüzyıllar arasını kapsayan bu dönem üç alt dönemden oluşmaktadır: A. Göktürk (Köktürk) Dönemi B. Uygur Dönemi C. Karahanlı Dönemi GÖKTÜRK DÖNEMİ Bu dönemde oluşturulan en önemli metinler Göktürk Yazıtları’dır. Türk diliyle oluşturulan ilk metinler