Etiket: Eski Türkçe

Kıpçak Türkçesi (Kuzey Türkçesi)

Kıpçak Türkçesi (Kuzey Türkçesi) Kıpçak Türkçesi, 13-15. yüzyıllar arasında Altınordu, Mısır, Suriye bölgelerinde kullanılan Türkçedir. Kuzey Türkçesiyle oluşturulan eserlerin en önemlileri şunlardır: 1. Kodeks Kumanikus: Hristiyanlık’a ait ilâhileri, bilmeceleri, Türkçe-Almanca-Latince-Farsça sözlük parçalarını içeren bir derlemedir. Eserdeki metinler, 1303 yılında İtalyan

Orta Türkçe (Harezm Türkçesi)

Orta Türkçe (Harezm Türkçesi) ►Harezm Türkçesi, 13 ve 14. yüzyıllarda Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında ve Aral’ın güneyindeki Amuderya bölgesi merkez olmak üzere Batı Türkistan‘da gelişmiş olan Türk yazı dilidir. ►Harezm Türkçesi, XII. yüzyıla kadar birbirinin devamı niteliğinde tek

Karahanlılar Dönemi

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti, “Karahanlılar”dır. 8. yüzyılın sonlarında Aksu, Fergana, Kaş-gar çevrelerinde devlet kuran Karahanlılar, 10. yüzyılın ilk yarısında hükümdarları Satuk Buğra Han‘ın İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. Bu dönemde İslam kültür ve medeniyetinin etkisiyle

Eski Türkçe – Göktürk Dönemi

Eski Türkçe – Göktürk Dönemi 6-13. yüzyıllar arasını kapsayan bu dönem üç alt dönemden oluşmaktadır: A. Göktürk (Köktürk) Dönemi B. Uygur Dönemi C. Karahanlı Dönemi GÖKTÜRK DÖNEMİ Bu dönemde oluşturulan en önemli metinler Göktürk Yazıtları’dır. Türk diliyle oluşturulan ilk metinler