Felatun Bey’le Rakım Efendi

Felatun Bey’le Rakım Efendi yanlış Batılılaşma temasını işleyen ilk romandır. Eserde Batılılaşmayı tüketim kültürü boyutuyla algılayan alafranga züppe tipi (Felatun Bey) anlatılmış ve bu tipin daha iyi canlandırılması için karşısına Avrupa kültürünü özümsemiş Rakım Efendi tipi çıkarılmıştır.

Felatun Bey’le Rakım Efendi Özeti:

Kalem memuru Felatun Bey, işe gitmez, vaktini eğlence yerlerinde geçirir. Babası ölünce kendisine büyük bir miras kalır. Potini adında bir aktrise âşık olur ve servetini bu kadın uğruna tüketir. Baba dostlarından birinin yardımıyla Akdeniz adalarından birinde bir mutasarrıflık (kaymakamlık) elde ederek İstanbul’dan ayrılır.

Rakım Efendi ise babasını daha bir yaşında kaybetmiş, zor şartlarda öğrenimini tamamlamış ve bir kalemde memur olmuş, bu arada Fransızca öğrenmiştir. Bir matbaacıya kitap çevirmekte, yabancılara Türkçe dersi vermektedir. Böylece epey para kazanır. Canan adlı küçük bir cariye satın alır ve onu eğitimini üstlenir. Yetişkin bir genç olunca da onunla evlenir.