Fiil Çekim Ekleri

Fiil Çekim Ekleri

1. Kip (Zaman) Ekleri

a. Haber Kipleri:

  • Duyulan Geçmiş Zaman “-mış, -miş, -muş, -müş”:

Geçen hafta pikniğe gitmişler.

  • Görülen Geçmiş Zaman “-di, -di, -du, -dü”:

Dün halı sahada maç yapk.

  • Şimdiki Zaman “-yor”:

Ders çalışıyorum, rahatsız etmeyin.

  • Gelecek Zaman “-acak, -ecek”:

Sınavlar haftaya başlayacak.

  • Geniş Zaman “-ar, -er, -ir, -ir, -ur, ür, -r, -maz, -mez”:

Her gün buradan geçer.

Oyuncağını bizden hep saklar.

Hiçbir zaman söz dinlemez.

b. Dilek kipleri:

  • Gereklilik Kipi “-meli, -malı”:

Bu sınavı kazanmalıyım.

  • Dilek – Şart Kipi “-se, -sa”:

Yarın bayram olsa!

  • İstek Kipi “-e, -a”:

Bir an önce buradan gidelim.

2. Kişi (Şahıs Ekleri)

Çekimli eylemlerde yüklemlere gelerek eylemin kaçıncı kişi tarafından yapıldığını anlatır.

Gitti                – m                                    Gitmiş           -im

                          – n                                                               -sin

                           -k                                                               -iz                

                          – niz                                                            -siniz

                           -ler                                                             -ler

 

3. Olumsuzluk Eki:

Eylemin gerçekleşmediğini bildiren ektir.

İki gündür yağmur yağmadı.

Ne yapacağımı bilmiyorum.

Beni boşuna beklemeyin.

-me, -ma ekinin farklı görevleri aşağıdaki gösterilmiştir:

  • Yarın eve gelme (olumsuzluk)
  • Okumayı seviyorum (isim fiil)

NOT: -ma, -me olumsuzluk ekini bazı kaynaklar çekim eki kabul ederken bazıları da yapım eki kabul etmektedir.