Fiil Çekim Ekleri

Fiil Çekim Ekleri

1. Kip (Zaman) Ekleri

a. Haber Kipleri:

  • Duyulan Geçmiş Zaman “-mış, -miş, -muş, -müş”:

Geçen hafta pikniğe gitmişler.

  • Görülen Geçmiş Zaman “-di, -di, -du, -dü”:

Dün halı sahada maç yapk.

  • Şimdiki Zaman “-yor”:

Ders çalışıyorum, rahatsız etmeyin.

  • Gelecek Zaman “-acak, -ecek”:

Sınavlar haftaya başlayacak.

  • Geniş Zaman “-ar, -er, -ir, -ir, -ur, ür, -r, -maz, -mez”:

Her gün buradan geçer.

Oyuncağını bizden hep saklar.

Hiçbir zaman söz dinlemez.

b. Dilek kipleri:

  • Gereklilik Kipi “-meli, -malı”:

Bu sınavı kazanmalıyım.

  • Dilek – Şart Kipi “-se, -sa”:

Yarın bayram olsa!

  • İstek Kipi “-e, -a”:

Bir an önce buradan gidelim.

Kip eklerinin sesteş kullanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kip eklerinin sesteş kullanımları

2. Kişi (Şahıs Ekleri)

Çekimli eylemlerde yüklemlere gelerek eylemin kaçıncı kişi tarafından yapıldığını anlatır.

Gitti                – m                                    Gitmiş           -im

                          – n                                                               -sin

                           -k                                                               -iz                

                          – niz                                                            -siniz

                           -ler                                                             -ler

 

3. Olumsuzluk Eki:

Eylemin gerçekleşmediğini bildiren ektir.

İki gündür yağmur yağmadı.

Ne yapacağımı bilmiyorum.

Beni boşuna beklemeyin.

-me, -ma ekinin farklı görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

-me -ma ekinin farklı görevleri

NOT: -ma, -me olumsuzluk ekini fiilden fiil yapım eki kabul eden pek çok kaynak mevcuttur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.