Yapılarına Göre Adlar

Yapılarına Göre Adlar:

Basit Ad: Yapım eki almamış adlardır. Çekim eki alabilirler:

Rüzgâr, masa, akıl, elim, taşlar…

Türemiş Ad: Yapım eki almış adlardır:

taş-lık, say-gı, sus-kun, as-kı-lık

Birleşik Ad: En az iki sözcükten oluşan adlardır:

pamuk-kale (ad+ad)

gece+kondu (ad+eylem) 

biçer+döver (ad+eylem)

bilir+kişi (ad+ad)