Etiket: Ekler

Adın Durumları (İsim Durum – Hal Ekleri)

ADIN DURUMLARI 1.  Yalın Durum: Durum eki almamış adlar yalın durumda bulunurlar; bu durumda diğer ekleri alabilirler: Pencere, pencerem, pencereler… 2.  Belirtme Durumu: Eki “-i”dir. Eklendiği ad, anlamca belirtilmiş olur: Ekmeği bana ver. (Verilmesi istenen varlık, yani ekmek, belirtilmiş olur.) İyelik

Yapım Ekleri

Yapım Eklerinin Özellikleri: Eklendiği sözcüğe kök anlamıyla bağlantılı yeni anlamda sözcükler yapar. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirir. Eklendiği sözcüğün türünü değiştirebilir. Bir sözcüğe birden fazla yapım eki gelebilir. Birkaç istisna hariç her zaman çekim eklerinden önce gelirler. Dört gruba ayrılırlar: 1.

Fiil Çekim Ekleri

Fiil Çekim Ekleri 1. Kip (Zaman) Ekleri a. Haber Kipleri: Duyulan Geçmiş Zaman “-mış, -miş, -muş, -müş”: Geçen hafta pikniğe gitmişler. Görülen Geçmiş Zaman “-di, -di, -du, -dü”: Dün halı sahada maç yaptık. Şimdiki Zaman “-yor”: Ders çalışıyorum, rahatsız etmeyin.

Sesleri Aynı İşlevleri Farklı Olan Ekler

SESLERİ AYNI, İŞLEVLERİ FARKLI OLAN EKLER Türkçedeki bazı eklerin sesleri aynı, işlevleri farklıdır. Söz geiimi “-de”, “Sen, gözde kaç tabaka olduğunu biliyor musun?” cümlesinde ismin bulunma hâli ekidir. Bu ek bu kelimede çekim eki görevindedir.’O, sınıfımızın en gözde öğrencisidir.” cümlesindeki