Etiket: Ekler

Yapım Ekleri

Yapım Eklerinin Özellikleri: Eklendiği sözcüğe kök anlamıyla bağlantılı yeni anlamda sözcükler yapar. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirir. Eklendiği sözcüğün türünü değiştirebilir. Bir sözcüğe birden fazla yapım eki gelebilir. Birkaç istisna hariç her zaman çekim eklerinden önce gelirler. Dört gruba ayrılırlar: 1.

Fiil Çekim Ekleri

Fiil Çekim Ekleri 1. Kip (Zaman) Ekleri a. Haber Kipleri: Duyulan Geçmiş Zaman “-mış, -miş, -muş, -müş”: Geçen hafta pikniğe gitmişler. Görülen Geçmiş Zaman “-di, -di, -du, -dü”: Dün halı sahada maç yaptık. Şimdiki Zaman “-yor”: Ders çalışıyorum, rahatsız etmeyin.