Genç Kalemler Dergisi

Genç Kalemler Dergisi 
♦ Selanik’te çıkmakta olan Hüsün ve Şiir dergisi, başyazarı Ali Canip Yöntemin önerisiyle adını Genç Kalemler olarak değiştirir. Bu değişiklikten sonra Ömer Seyfettin, Ali Canip‘e bir mektup yazar ve “Edebiyatta, lisanda bir devrim yapmak” üzere çağrıda bulunur. Bu çağrı, üç yazarı –Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp– Genç Kalemler dergisinde birleştirir ve Ömer Seyfettin tarafından “Yeni Lisan” başlıklı makale hazırlanır. Dergide imzasız olarak yayımlanan ve bir beyanname niteliği taşıyan bu yazıda öne sürülen başlıca görüşler şunlardır:

1. Millî gelişmenin temelinde millî dil vardır.
2. Dilimiz önce Arapça ve Farsçanın, sonra da Fransızcanın etkileriyle doğallığını yitirmiştir.
3.Konuştuğumuz lisan, İstanbul Türkçesi en doğal dildir. Yazı dilinde de doğallığın sağlanması için konuşma diliyle yazı dili birleştirilmelidir.
4. Dilimizde sadece Türkçe kurallar uygulanmalı; yabancı dillerden gelen gramer kurallarına yer verilmemeli; tamlamalar Arapça, Farsça kurallara göre değil, Türkçenin kendi kurallarına göre kurulmalıdır.
5. Halkın benimsediği Arapça, Farsça kökenli sözcükler dilden atılmamalıdır.
6. Yabancı kökenli sözcükler dilimizde nasıl söyleniyorsa öyle yazılmalıdır.
7. Türk dilinin lehçelerinden sözcük alınmamalıdır.
8. Millî bir edebiyatımız yoktur. Edebiyatımız taklit düzeyini aşamamıştır. Servetifünuncuların edebiyatı Fransız edebiyatından çalıntıdır. Türkçenin son zamanlardaki bozulmasının en önemli nedeni onların taklitçiliğidir.

Millî Edebiyat Akımının İlkeleri
1. Edebiyat dili, halkın konuştuğu Türkçe olmalıdır.
2. Halk şiirindeki biçimlerden, millî kaynaklardan yararlanılmalıdır.
3. Şiirde aruz yerine hece ölçüsü kullanılmalıdır.
4. Konular yerli hayattan ve Türk tarihinden seçilmeli; edebiyatımız istanbul dışına çıkarak Anadolu’ya açılmalı, ülke gerçekleri yansıtılmalıdır.