Halk Hikayesi

HALK HİKÂYESİ
♦ 16. yüzyıldan itibaren destanın yerini alan ve sözlü halk geleneğinde yaşarlığını sürdüren anlatılardır. 

Halk Hikâyesinin Destandan Farkı:

♦ Anlatının büyük ölçüde nesir biçiminde sürdürülmesi, toplum içindeki ilişkilerin ya da toplumdaki zümreler arasındaki karşıtlığın yansıtılması, olayların ve kişilerin gerçeğe, doğal boyutlara daha çok yaklaştırılması halk hikâyesini destandan ayıran temel farklardır.

♦ Bazı halk hikâyeleri karmaşık olmayan, basit bir olay örgüsüne dayanır. Bunlar, içinde yer alan türküleriyle birlikte bir iki saatte anlatılabilir. Bazı halk hikâyelerinde ise uzun ve karmaşık bir olay örgüsü vardır. Kişi sayısının çok olduğu, birbirini izleyen birçok olayın anlatıldığı bu tür halk hikâyeleri bir oturumda bitmez, birkaç gece sürer.

♦ Halk hikâyeleri de destanda olduğu gibi bir tema etrafında oluşan bir olay örgüsünün, kişi, yer ve zaman gibi öğelerin bütün oluşturduğu bir yapıya sahiptir.