İade Sanatı

İADE (SON YİNELEME)
♦ Bir beyitin, dörtlüğün ya da dizenin son sözcüğünü, kendisinden sonra gelen bölümün ilk sözcüğü olarak kullanmaya “iade” denir.

Yeşil durur bir boşlukta, bir uykuda
Bir uykuda dal yürür
Fazıl Hüsnü Dağlarca

(Yukarıdaki parçada ilk dizenin son sözü olan “bir uyku¬da”, ikinci dizenin ilk sözü olmuştur.)
İade örnekleri:

Kuşlar gelir konar pencereme
Penceremden kuşlar uçar gider
Cahit Sıtkı Tarancı

Ey vücud-ı kâmilin esrar-ı hikmet masdarı
Masdarı zâtın olan eşya sıfatın mazharı
Fuzulî

Ey güzellik göğünün mâh-ı münevver kameri
Şad kıl gönlümü gün gibi tulü et seheri

Seheri aşk ile meydâne girip seyr edeyim
Ola ki peyk-i sabâdan ere yârin haberi

Haberi olsa onun yoluna can verdiğime
Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı
Zati