Sihrihelâl Sanatı

♦ Bir sözcüğü ya da sözcük öbeğini hem kendisinden önceki sözün sonu, hem de kendisinden sonraki sözün başlangıcı olacak şekilde kullanmaya “sihrihelâl” denir.

Söyleyin dostlarım o taş gönüle
Ölüm meleğine haber uçursun
Gelip başucuma oynaya güle
Ölüm saatimi eliyle kursun
Tavlasunlu Hicrani

(Yukarıdaki dörtlükte altı çizili söz, hem kendinden önceki hem sonraki sözün anlamını tamamlıyor.)