İktibas Sanatı

İKTİBAS (ÖDÜNÇ ALMA / AKTARMA)
♦ Bir düşüncenin pekiştirilmesi amacıyla bir ayetin, bir hadisin ya da tanınmış eserlerden bir parçanın, sözün, dizenin alıntılanarak aktarılmasına “iktibas” denir.
İrsalimeselden farkı aktarılan sözün bir alıntı olması ve atasözü olmamasıdır.

Sesin çıkmaz, avazın yok
Abdestin yok, namazın yok
Hiçbir yere niyazın yok
“Kul hüvallâhü ahad’sın
Harabı

(Bu dörtlüğün son dizesinde bir ayet alıntılanmıştır.)

Hilmi elbet sürersin günleri bir yangına
“Ateş kesilir geçse saba gülşenimizden”
Hilmi Yavuz

(Şair, Yavuz Sultan Selim’e ait meşhur bir dizeyi alıntılamıştır.)

“Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey”
ve boşanmak için
en az iki şahit gerekiyordu
Yılmaz Erdoğan

“Bir elimde ayna var” Şair beni kıskanır Yanmışım, sereserpe, sahildeyim Fikret Kızılok