İrsal-i Mesel Sanatı

Bir düşüncenin herkesçe bilinen bir atasözü ya da atasözü değerindeki bir sözle desteklenerek pekiştirilmesine “irsalimesel” denir.

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
Ziya Paşa
(Bu beyitte sakin yaratılışlı kişinin gazabından Allah’a sığın dendikten sonra bu yargı “Yumuşak huylu atın çiftesi pektir” atasözüyle pekiştiriliyor.)

İrsalimesel Örnekleri:
Eğer olsa derler kelin merhemi
Sürer kendinin başına ol emi
İzzet Molla (em:çare)

Gün de doğar gün de doğar
Bir gün mutlaka gün doğar
Gün doğmadan neler doğar G
ün doğmadan Şehzadebaşına
Sezai Karakoç

Tok olanlar bilmez çektiğini aç kalanın
Sırtı pek kişiye karakış bile yaz görünür
Sami

Geldimse ne var ben şuarâ bezmine âhir
Âdet budur “âhirde gelir bezme ekâbîr.”
Nevi