İştikak sanatı nedir örnekleri

İştikak

İŞTİKAK
♦ Aynı kökten türemiş birden çok sözcüğü bir arada (bir dize, beyit ya da dörtlük içinde) kullanmaya “iştikak” denir.
Aşağıdaki şiirde kökü “lale” olan birden çok sözcük bir arada kullanılarak iştikak sanatı yapılmıştır:

Örnek 1

Lalelim
Laleli’de oturur
Laleli lale kokar lalelimden
Laleli’den geçilir
Lalelimden geçilmez
Orhan Arıburnu

Örnek 2

Hâkim mahkemede hüküm eylemiş
Muhakeme ile mahkûm eylemiş
(Laedri)

Örnek 3

Cahil cehli ile echel de olur
Cehalet olmazsa arif de olur
(Laedri)

Örnek 4

Mekteb yolu kitapla ruşen olur
Mektup yazan kalemle kâtib olur
(Laedri)

Örnek 5

Dünya’da sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
(Yahya Kemal Beyatlı)