İştikak

İŞTİKAK
♦ Aynı kökten türemiş birden çok sözcüğü bir arada (bir dize, beyit ya da dörtlük içinde) kullanmaya “iştikak” denir.
Aşağıdaki şiirde kökü “lale” olan birden çok sözcük bir arada kullanılarak iştikak sanatı yapılmıştır:

Lalelim
Laleli’de oturur
Laleli lale kokar lalelimden
Laleli’den geçilir
Lalelimden geçilmez
Orhan Arıburnu