Mülakat

  • ♦Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde, bir ya da birden çok kişiyle yapılan konuşmalara ve bu konuşmaların aktarıldığı metin türüne mülakat denir.
  •  ♦ Bu tür yazılar, genellikle gazete ve dergilerde yayımlanmak için hazırlanır.
  •  ♦ Mülakat herhangi bir nedenle toplumun gündemimde bulunan kişilerle yapılır. Bu kişiler genellikle politikacı, sanatçı, edebiyatçı, iş adamı, akademisyen, sporcu gibi, tanınmış veya alanında yetki sahibi, uzman kişilerdir.
  •  ♦ Mülakatın kurallarını büyük ölçüde, kendisiyle konuşulan kişinin mizacı, kültürü belirler.
  •  ♦ Mülakat genellikle bir ön hazırlık sürecini gerektirir. Mülakat yapılacak kişi belirlendikten ve o kişiden randevu alındıktan sonra mülakatın yöntemine, hangi soruların sorulacağına karar verilir. Bu aşamada, mülakat konusu ve görüşülecek kişi hakkında çeşitli kaynaklardan yeterince bilgi edinilmiş olması önemlidir. Görüşmenin gerçekleşmesi anında ölçülü olmak, ziyaret edilen kişinin ilgisini çekebilmek ve o kişiyi konuşmaya ikna edebilecek bir kültür ve beceriye sahip olmak, mülakatın başarısını belirleyen önemli etkenlerdir.
  •  ♦ Kendisiyle görüşülen kişiden alınan cevapların aynen ve yorumlanmadan yayımlanması mülakatın ayırıcı özelliğidir. Aksi takdirde mülakat, röportaja kayar.
  •  ♦ Mülakat sırasında iletişim tablosundaki öğeler yalın bir biçimde ortaya çıkar.
  •  ♦ Mülakat ya kişi ya da konu odaklı olur. Kişi odaklı mülakatlarda görüşülen kişinin hayatı, düşünceleri ve eserleri öne çıkar. Konu odaklı mülakatlarda ise bir konunun aydınlatılması amaçtır. Bu tür bir mülakatta görüşülen kişinin kim olduğundan çok konuyla ilgili söyledikleri önem kazanır.
  •  ♦ Mülakatta dilin göndergesel işlevi ağır basar ve söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılır.