Necip Fazıl Kısakürek Tiyatroları

NECİP FAZIL KISAKÜREK TİYATROLARI

♦ Oyunlarıyla ruhun gücünü ve manevi değerleri yükseltmek, bir anlamda Doğu’nun savunmasını yapmak istemiştir.
♦ Nam-ı Diğer Parmaksız Salih‘te yüce gönüllülükle düzenbazlığın toplumda yan yana yaşadığı; Para’da ise maddi çıkarları için her türlü ahlaksızlığı meşru gören bir bankacının kendi hayat felsefesinin kurbanı oluşu anlatılır. Sabır Taşı, Siyah Pelerinli Adam, Sır, Kanlı Sarık, Sultan Abdülhamit, Yunus Emre diğer oyunlarıdır.

Tohum: Yazar 1935’te yazdığı bu ilk oyununda Maraş’ın Fransız işgalinden kurtuluşunu konu alır ve görüşünü “her şeyin ve her olayın anahtarını ruhta ve göze görünmeyende bulan prensip” olarak tanımlar.

Bir Adam Yaratmak: Oyunun eksen kişisi Hüsrev, bir oyun yazarıdır. Son yazdığı oyunun kahramanı ile yeni bir insan yarattığını düşünmektedir. Bu kahraman ile kendisi arasındaki rastlantısal benzerlikler yüzünden kaderci bir görüşle ölüm saplantısına kapılır. Oyunun son sahnesinde Hüsrev, babasının otuz yıl önce kendisini astığı incir ağacının bulunduğu yalılarına gelir; ancak annesi daha önce davranmış ve incir ağacını kestirmiştir. Sonunda Hüsrev kendi canına bile kıyamadan deliler evine yatırılmaya boyun eğer.