Etiket: Tiyatro eserleri

Tarık Kitap Özeti

Tarık Kitap Özeti “Tarık“, konusunu İslam – Arap tarihinden alan bir piyestir. Tarık, efendisinin emri üzerine maiyetinde bulunan ordularla ispanya kıyılarına geçerek zaferlerle sonuçlanacak bir fetihler silsilesine başlar. Musa ibn Nusayr, ispanya’nın fethi için halifeye mektup yazarak izin talep etmiş,

İçli Kız Kitabı Özeti

“İçli Kız” piyesinde Sabiha ile İzzet Bey arasında gerçekleşecek olan evliliğin öncesi ve sonrası ele alınmıştır. Sabiha Hanım, zayıf ruhlu bir kızdır. Aşırı derecede kendi içine kapalı olan Sabiha’nın karşısına İzzet Bey çıkar. Sabiha’nın babası, kızını İzzet’le evlendirmek için onun

Çok Bilen Çok Yanılır

RECAİZADE MAHMUT EKREM – ÇOK BİLEN ÇOK YANILIR “Çok Bilen Çok Yanılır” isimli tiyatro eserinde konu, “Binbir Gece Masallarından alınmış ve Türk toplum yaşamına adapte edilmiştir.” Fesat ve kıskanç bir insan olan Maraş hâkimi Azmi Efendi, Kaymakam Edip efendi ile anlaşamamaktadır.

Eyvah – Ahmet Mithat Efendi

Eyvah – Ahmet Mithat Efendi  Toplumsal konulan tiyatroya aktararak halkı eğitmeyi hedefleyen Ahmet Mithat Efendi, “Eyvah” adlı piyesinde birden fazla kadınla evliliğe karşı cephe alır. Mithat Efendi “Eyvah“ta “din ve gelenek izin verse bile birden fazla evlenmenin doğru olmadığı” tezini

Gülnihal Kitap Özeti

Gülnihal – Namık Kemal Çok zalim bir kimse olan Kaplan Paşa, Rumeli’de bir sancak beyidir. Zulümle halkın nefretini toplamıştır amca oğlu Muhtar Bey ise halkın çok sevdiği iyi ve cesur bir gençtir. Muhtar Bey’in sevdiği İsmet adlı akraba kızını Kaplan

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatroları

NECİP FAZIL KISAKÜREK TİYATROLARI ♦ Oyunlarıyla ruhun gücünü ve manevi değerleri yükseltmek, bir anlamda Doğu’nun savunmasını yapmak istemiştir. ♦ Nam-ı Diğer Parmaksız Salih‘te yüce gönüllülükle düzenbazlığın toplumda yan yana yaşadığı; Para’da ise maddi çıkarları için her türlü ahlaksızlığı meşru gören

Romeo ve Juliet

ROMEO ve JULIET (SHAKESPEARE) Romeo ve Juliet birbirine kan davası olan iki ailenin çocuklarıdır. Ailelerinin asla kabul edemeyeceği bir şey yapmışlar ve birbirlerine âşık olmuşlardır. Ailelerinin arasındaki düşmanlık yetmiyormuş gibi, rastlantılar her zaman bu genç âşıklara kötü oyunlar oynar. Rahip