Neden – Sonuç Cümleleri

Neden-sonuç cümlesi: Neden (sebep), bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum; sonuç (netice) ise bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum demektir.
Neden-sonuç cümleleri genellikle için, -den, -den dolayı, -den ötürü, -diye, ile unsurlarıyla birbirlerine bağlanır:

  • Yağmur çok yağdığı için (neden) barajlardaki su seviyesi yükseldi (sonuç). 
  • Onunla konuşmamız güç olduğundan (neden) derdimizi içimize atıyorduk. (sonuç)
  • Burada evlerin çatılarının bu şekilde yapılmasının nedeni,(neden)  karın bu bölgeye çok yağmasıdır(sonuç)

ÖRNEK SORU (LYS-2010)

Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem, nedeniyle birlikte verilmiştir?

A) İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, Bir kayadan zümrüt bir denize atlarcasına
B) Uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, Dinleneceksin bir kum tanesi, bir yaprak gibi
C) Kederi de yaşamalısın bütün benliğinle Acılar da sevinçler de olgunlaştırır insanı
D) Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi Koklamaktan bitkin düşmüşçesine bir çiçeği
E) İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine Tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına

ÇÖZÜM:

C seçeneğindeki “Kederi de yaşamalısın bütün benliğinle/Acılar da sevinçler de olgunlaştırır insanı” dizelerinde eylem, nedeniyle birlikte verilmiştir.
— İnsan kederi, üzüntüyü, acıyı niçin bütün benliğiyle yaşamalıdır?
— Çünkü acılar da sevinçler de olgunlaştırır insanı.

Cevap C