Etiket: Anlam Bilgisi

Neden – Sonuç Cümleleri

Neden-sonuç cümlesi: Neden (sebep), bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum; sonuç (netice) ise bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum demektir. Neden-sonuç cümleleri genellikle için, -den, -den dolayı, -den ötürü, -diye, ile unsurlarıyla birbirlerine bağlanır:

Anlamca birbiriyle çelişen cümleler

Anlamca birbiriyle çelişen cümleler: Çelişmek, sözlük anlamıyla düşünce ve davranışların birbirini tutmaması, birbirlerine ters düşmesi, tutarsız olmak demektir. Bir kişi aynı durumla ilgili olarak birbiriyle bağdaşmayan, birbirine ters düşen ifadeleri dile getirirse kendisiyle çelişir. Şu cümlelere dikkat edelim: I. Gerçek

Deyim aktarması

Deyim aktarması: Bir kavramın ya da varlığın, benzerlik ilişkisinden ötürü başka bir kavramı ya da varlığı karşılar duruma gelmesine deyim aktarması denir. “Aslanlarımız Çanakkale’de, Yemen’de, Sarıkamış’ta korkusuzca savaşıyordu.” cümlesindeki “aslanlarımız” kelimesinde deyim aktarması vardır. Bu cümledeki “aslan” kelimesi nitelik yönünden

Sözükte Anlam Değişmeleri

1. Anlam genişlemesi: Bir varlığın bir türünü veya bir bölümünü anlatan, kullanılış alanları dar olan şeyleri gösteren kelimelerin zamanla o varlığın bütününü, bütün türlerini anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir. Söz gelimi ödül kelimesi eskiden sadece güreşlerde verilen mükâfatı karşılarken

Öznellik ve Nesnellik Nedir?

Kişisel duygu, düşünce ve sezgilere dayanan anlatım özelliğine öznellik denir. Öznel anlatımda, söz söyleyenin değer yargılarını yansıtan bir yorum vardır; dolayısıyla bu tür cümlelerde anlatılanlara başkaları katılmayabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en güzel eseri Beş Şehir adlı ölmez yapıtıdır. Bu cümlede öznellik

Örneklendirme (Düşünceyi Geliştirme Yolları)

Örneklendirme: Bir düşünce, kural, gözlem ya da savı desteklemek, kanıtlamak, açıklamak için örneklerden yararlanmaya örneklendirme denir. ÖRNEK SORU (ÖSS – 2000) (I) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü vardır. (II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. (III)

Tanık Gösterme

Tanık gösterme: Paragrafta ileri sürülen düşüncenin desteklenmesi, bu düşüncenin inandırıcılığının artırılması için o konuda söz sahibi sayılan kişilerin düşüncelerinin alıntı yapılarak metin içinde kullanılmasına tanık gösterme denir. Yersiz bir tanık gösterme, paragrafın ana düşüncesine ve varlık sebebine zarar verebilir. Tanık