Kategori: Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

CÜMLEDE ANLAM 1.NEDEN –SONUÇ  İLİŞKİSİ     *Bir yargı ‘’gerekçesiyle’’verilir . *Olay bitmiştir. *-dığı için,-diği için,-dan dolayı,-den ötürü gibi edatlar,’’-den,dan’’ayrılma hal eki ve ‘’çünkü’’bağlacı neden-sonuç ilişkisini kurmak için kullanılır. ÖR:’’Sel-önlem’’ Yeterli önlemler alınmadığı için sel oldu. ÖR:’’Yoksulluk-ekonomi’’ Ekonomimizin bozulmasından dolayı yoksulluk gitgide

Cümlede Anlam Test

1. İki gün önce yağmur yağdı. Yağmurdan sel oluştu. Dere kenarında ağaçlar vardı. Sel ağaçları söküp götürdü. Bu cümlelerin, anlamlarını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağan yağmurdan oluşan sel, iki gün önce dere kenarındaki ağaçları

Öneri Cümleleri

Öneri cümlesi: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüşe öneri (teklif) denir. Borçlarınızdan kurtulmanızın tek yolunun gayrimenkullerinizi satmanız olduğunu düşünüyorum, bunları bence şimdi satın, daha sonra yeniden alırsınız. ÖRNEK SORU (ÖSS -1998) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri içermektedir? A) Planınızı

Amaç – Sonuç Cümleleri

Amaç cümlesi: Amaç (maksat), ulaşılmak istenen sonuç demektir. Bu tür cümlelerde amacı gerçekleştirme isteği vardır. Yargının hangi amaçla gerçekleştirildiği -mak için, -mak üzere, diye gibi edatlarla vurgulanabileceği gibi amacıyla, maksadıyla kelimeleriyle de belirtilebilir: İki haftalık harçlığını bu kitabı almak için

Neden – Sonuç Cümleleri

Neden-sonuç cümlesi: Neden (sebep), bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum; sonuç (netice) ise bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum demektir. Neden-sonuç cümleleri genellikle için, -den, -den dolayı, -den ötürü, -diye, ile unsurlarıyla birbirlerine bağlanır:

Anlamca birbiriyle çelişen cümleler

Anlamca birbiriyle çelişen cümleler: Çelişmek, sözlük anlamıyla düşünce ve davranışların birbirini tutmaması, birbirlerine ters düşmesi, tutarsız olmak demektir. Bir kişi aynı durumla ilgili olarak birbiriyle bağdaşmayan, birbirine ters düşen ifadeleri dile getirirse kendisiyle çelişir. Şu cümlelere dikkat edelim: I. Gerçek