Kategori: Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

CÜMLEDE ANLAM 1.NEDEN –SONUÇ  İLİŞKİSİ     *Bir yargı ‘’gerekçesiyle’’verilir . *Olay bitmiştir. *-dığı için,-diği için,-dan dolayı,-den ötürü gibi edatlar,’’-den,dan’’ayrılma hal eki ve ‘’çünkü’’bağlacı neden-sonuç ilişkisini kurmak için kullanılır. ÖR:’’Sel-önlem’’ Yeterli önlemler alınmadığı için sel oldu. ÖR:’’Yoksulluk-ekonomi’’ Ekonomimizin bozulmasından dolayı yoksulluk gitgide

Cümlede Anlam Soruları ve Cevap Anahtarı

1. Siz, onun yüzünün güldüğüne bakmayın; aslın­da……. Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, sözü edilen kişinin görünüşüyle ruhsal durumunun çelişkili olduğu anlaşılır? A) içi kan ağlıyor B) çok iyi kazanıyor C) içi içine sığmıyor D) işleri tıkırında gidiyor E) herkesi kendi gibi görüyor

Cümlede Anlam Konu Kavrama Testi

1. Cümle, bir yargı değeri taşıyan sözdür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “cümle” sa­yılır? A) Bir futbol topu peşinde giden yirmi yıl B) Okul biter bitmez sırtına binen aile sorumluluğu C) İkide bir şehirden şehire, mahalleden mahalle­ye taşınmak D) Epeyce zamandan

Cümlede Anlam Soruları ve Cevapları

1. “Çok kötü bir şiirde bile çok iyi söylenmiş, çok çarpıcı bir dize bulunabilir; ama…..” Bu sözlerin, aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanması uygun olur? A) kimse bu dizelerin farkına bile varmaz B) böyle değerli dizeler her şiirde vardır C) bu durumdaki dizeler

Cümlede Anlam Testleri

“işe nereden başlayacağımı bilemiyorum; her şey öyle karışık ki……. “ 1. Böyle diyen biri, sözünü aşağıdaki deyimler­den hangisiyle sürdürürse, söylediklerini pekiştirmiş olur? A) ucu ortası belli değil B) uçan kuşa borcum var C) altı kaval, üstü şişhane D) uçan kuştan

Cümlede Anlam Test

1. İki gün önce yağmur yağdı. Yağmurdan sel oluştu. Dere kenarında ağaçlar vardı. Sel ağaçları söküp götürdü. Bu cümlelerin, anlamlarını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağan yağmurdan oluşan sel, iki gün önce dere kenarındaki ağaçları

Öneri Cümleleri

Öneri cümlesi: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüşe öneri (teklif) denir. Borçlarınızdan kurtulmanızın tek yolunun gayrimenkullerinizi satmanız olduğunu düşünüyorum, bunları bence şimdi satın, daha sonra yeniden alırsınız. ÖRNEK SORU (ÖSS -1998) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri içermektedir? A) Planınızı

Amaç – Sonuç Cümleleri

Amaç cümlesi: Amaç (maksat), ulaşılmak istenen sonuç demektir. Bu tür cümlelerde amacı gerçekleştirme isteği vardır. Yargının hangi amaçla gerçekleştirildiği -mak için, -mak üzere, diye gibi edatlarla vurgulanabileceği gibi amacıyla, maksadıyla kelimeleriyle de belirtilebilir: İki haftalık harçlığını bu kitabı almak için

Neden – Sonuç Cümleleri

Neden-sonuç cümlesi: Neden (sebep), bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum; sonuç (netice) ise bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum demektir. Neden-sonuç cümleleri genellikle için, -den, -den dolayı, -den ötürü, -diye, ile unsurlarıyla birbirlerine bağlanır:

Anlamca birbiriyle çelişen cümleler

Anlamca birbiriyle çelişen cümleler: Çelişmek, sözlük anlamıyla düşünce ve davranışların birbirini tutmaması, birbirlerine ters düşmesi, tutarsız olmak demektir. Bir kişi aynı durumla ilgili olarak birbiriyle bağdaşmayan, birbirine ters düşen ifadeleri dile getirirse kendisiyle çelişir. Şu cümlelere dikkat edelim: I. Gerçek