Nida Sanatı

NİDA (SESLENME)
♦ Yoğun duygu ve heyecanların sonucu, türlü ünlemler kullanılarak kişilere ya da kişileştirilen olaylara, varlıklara, kavramlara seslenmeye “nida” denir.
♦ Nida, kimi zaman, teşhis, tekrir sanatlarıyla birlikte görülebilir.

Selâm sonsuzluğun aydınlık bahçesinden
Selâm, senelerce, senelerce evvel,
Hatırası kalbe ışıklarla dökülen
En sevgiliye, en iyiye, en güzele
Ahmet Muhip Dıranas

Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış!
Aldan, gelmiş olsa bile ümitsiz kış
Ahmet Muhip Dıranas

Ey şimdi köyünden pek çok uzakta,
Ey şimdi bir yığın kara toprakta
Uyanmaz uykuya dalan yiğitler!
Şehitlik şanını alan yiğitler!
Enis Behiç Koryürek

Hey bayrak, al bayrak, bizim şanımız
Gerekirse kurban sana canımız
Tuğun saçlarımız, rengin kanımız
Hilâlin resmolunmuş kaşımızda hey
Behçet Kemal Çağlar

Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım
Şu yaralı bağrıma kara taşlar salayım!
Haydi oğlum, haydi git
Ya gazi ol, ya şehit!…
Mehmet Emin Yurdakul

(Yukarıdaki parçalarda “selam”, “ey”, “hey”, “haydi” ünlemleriyle çeşitli varlıklara seslenilerek nida sanatı yapılmıştır.)