Etiket: Edebi Sanatlar

Teşhis (Kişileştirme)

Teşhis (Kişileştirme) Nedir? :  insan dışındaki varlıkları (hayvan, nesne, kavram vb.) insana özgü niteliklerle anlatmaya teşhis denir. Teşhis sanatının olduğu her yerde kapalı istiare de vardır. ÖRNEK 1 Lügat bir isim ver bana hâlimden. Herkesin bildiği dilden bir isim Eski

Teşbih (Benzetme) Sanatı

Teşbih (Benzetme) Bir varlığın niteliğini daha güçlü ve etkili şekilde anlatmak amacıyla o varlığı, nitelik bakımından daha güçlü ve belirgin olan başka bir varlığa benzetmeye teşbih adı verilir. Eksiksiz bir teşbihte dört öge bulunur: Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve

İstiare

İstiare (Eğretileme): İstiare, bir varlığın ya da kavramın, isminin doğrudan verilmeyip başka bir varlık ya da özellik söylenerek anlatılmasıdır. İstiare, benzetmenin iki temel öğesinden sadece birinin (sadece benzeyen ya da sadece kendisine benzetilen) kullanılmasıyla yapılan edebî sanattır. Şiir dilindeki imgelerin

İrsal-i Mesel Sanatı

Bir düşüncenin herkesçe bilinen bir atasözü ya da atasözü değerindeki bir sözle desteklenerek pekiştirilmesine “irsalimesel” denir. Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Ziya Paşa (Bu beyitte sakin yaratılışlı kişinin gazabından Allah’a sığın dendikten sonra bu

İltifat Sanatı

İLTİFAT SANATI ♦ Söz arasında ani bir heyecan etkisiyle konu dışına çıkmadan hitabın yönünü değiştirmeye “iltifat” denir. Geçmiş bir zamanı kalbim bulmak üzeredir. Tamamlanacaktır yarım kalmış rüyalar; Ey hafıza! Cömert memenden beni emzir; Zengin renklerini ufkuma dök ey bahar! Ahmet

Nida Sanatı

NİDA (SESLENME) ♦ Yoğun duygu ve heyecanların sonucu, türlü ünlemler kullanılarak kişilere ya da kişileştirilen olaylara, varlıklara, kavramlara seslenmeye “nida” denir. ♦ Nida, kimi zaman, teşhis, tekrir sanatlarıyla birlikte görülebilir.

Telmih

Telmih Nedir? Söz arasında tarihteki bir olaya ya da ünlü bir kişiye, bir inana, bir atasözüne, bir şiire işaret etmeye, onu anımsatmaya “telmih” denir. Telmih sanatında işaret edilen şeye bir iki sözcükle değinilir. ♦ Bilgiye dayalı bir sanat olduğu için

Tevriye

TEVRİYE ♦ Birden fazla gerçek anlamı olan bir sözcüğü akla hemen gelen yakın anlamını değil de uzak anlamını kastederek kullanmaya “tevriye” denir. Bu sanatta sözcüğün uzak anlamı, yakın anlamıyla örtülmüş olur. Bu örtülülük bir nükteye dayandığında tevriye sanatında amaca uygunluk

Leff ü Neşr

LEFFÜNEŞİR ♦ İki veya daha fazla sözcüğü kullandıktan sonra bunlarla ilgili başka sözcükleri sıralamaya “leffü-neşir” denir. ♦ En çok şiirde görülen bu sanat, birbirini izleyen iki dize arasında kurulan koşutluğa dayanır. Bunu aşağıdaki şekil üzerinde daha kolay görebiliriz. ————–A————— B————-