Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserleri

REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889 -1956)

İstanbul’da doğdu. Askeri tabip olan babasının görevi nedeniyle Anadolu’yu tanımaya çocukluk yıllarında başladı. Çanakkale’de başladığı öğrenim hayatı izmir Frerler okulunda ve Galatasaray Lisesinde devam etti. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Bursa Lisesinde ve İstanbul’da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Daha sonra Millî Eğitim Müfettişliğine getirildi (1927). Çanakkale milletvekili seçildi (1939), sonra yeniden Millî Eğitime döndü (1943), başmüfettiş oldu(1947). Bu görevdeyken UNESCO’nun Türkiye temsilcisi ve öğrenci müfettişi sıfatıyla aynı yıl Paris’e gitti. 1954’te emekliye ayrıldı ve İstanbul Şehir Tiyatroları Edebî Kurul üyeliği yaptı. Hastalanması üzerine tedavi için gönderildiği Londra’da öldü.
1922’de yayımladığı Çalıkuşu romanıyla ünlenmiş; roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, gezi türünde birçok eser vermiştir.

 • Tüm eserlerini canlı bir konuşma diliyle yazmıştır.
 • Türk romanına Anadolu şehir ve kasabalarının yaşantılarını, insan tiplerini sokan ilk romancılarımı zdand ir.
 • Romanlarında yoğun bir yurt ve insan sevgisi, cıvıl cıvıl yaşama sevinci hissedilir. Kahramanları genellikle cana yakın, dost, insancıl kişilerdir.
 • Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi gibi ilk romanları bireylerin duygusal ilişkileri üzerinde kurulmuştur Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Miskinler Tekkesi, Kızılcık Dalları gibi romanları ise toplumsal sorunları ele alan romanlardır.

Eserleri
Roman

 • Harabelerin Çiçeği,
 • Gizli El,
 • Çalıkuşu,
 • Damga,
 • Dudaktan Kalbe,
 • Akşam Güneşi,
 • Bir Kadın Düşmanı,
 • Yeşil Gece,
 • Acımak,
 • Yaprak Dökümü,
 • Kızılcık Dalları,
 • Gökyüzü,
 • Eski Hastalık,
 • Ateş Gecesi,
 • Değirmen,
 • Miskinler Tekkesi,
 • Kan Davası,
 • Kavak Yelleri,
 • Son Sığınak

Hikâye

 • Olağan İşler,
 • Sönmüş Yıldızlar,
 • Tanrı Misafiri,
 • Leyla ile Mecnun

Tiyatro

 • Hançer,
 • Eski Rüya,
 • Taş Parçası,
 • Babürşah’ın Seccadesi,
 • Hülleci,
 • Tanrı Dağı Ziyafeti,
 • Balıkesir Muhasebecisi,
 • Yaprak Dökümü,
 • Eski Şarkı

Gezi

 • Anadolu Notları