Saltukname

♦ Saltukname, olağanüstü kişiliği ve hayatı bakımından Battal Gazi’ye ile Danişmend Gazi’ye benzeyen Sarı Saltuk adlı bir Türk dervişinin hayatını anlatan dinî-destanî halk hikâyesidir.

♦ Battalname geleneğini devam ettiren metinler arasında önemli bir yeri olan eser, 13. yüzyıl alperenlerinden olan Sarı Saltuk’un ve Bektaşi dervişlerinin Rumeli’nin fethinde gösterdikleri kahramanlıkları konu alır.

♦ Menkıbeye göre Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Nasrettin Hoca gibi tanınmış birçok şahsiyetin dostu olan Sarı Saltuk hakkında anlatılanlar Şehzade Cem Sultan‘ın isteği üzerine Ebu’l Hayr Rûmî tarafından derlenerek 1480 yılında yazıya geçirilmiştir.