Sav

♦ Atasözlerinin en eski biçimleridir. Yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözlerinin karşılığıdır. Çoğunda ölçü ve uyak kalıntıları görülür. Günümüzde biraz değişmiş olarak hâlâ kullanılırlar. Savın Divan edebiyatındaki karşılığı Darb-ı mesel, Halk edebiyatındaki karşılığı ise Atasözüdür.

Sav Örnekleri:

 • 1. Biş emek tüz ermes.
 • 2. Alplar birle uruşma Begler birle turuşma.
 • 3. Yıgaç ucunga yel tegir. Körklüg kişige söz kelir.
 • 4. Suv birmeske süt bir.
 • 5. Ermegüge bulut yük bolur.
 • 6. Ot tese ağız köymes.
 • 7. Ulugla uluglasa kut bolur.
 • 8. Aşıç ayur tibüm altun, kamış ayurmen kayda men.
 • 9. Kanı kan bile yumas.
 • 10. İt ısırmas at tepmes time.

Günümüz Türkçesiyle

 • 1. Beş parmak düz değildir.
 • 2. Alplerle (yiğitlerle) vuruşma beğlerle duruşma (karşı gelme).
 • 3. Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz gelir.
 • 4. (sana) Su vermeyene (sen) süt ver.
 • 5. Erinene bulut (dahi) yük olur
 • 6. Od (ateş) demekle ağız yanmaz.
 • 7. Ululara (yaşlı kişilere) saygı gösteren kut (mutluluk, uğur) bulur.
 • 8. Tencere der dibim altın, kaşık der ben nerdeyim?
 • 9. Kanı kan ile yumazlar (yıkamazlar).
 • 10. İt ısırmaz, at tepmez deme.