Etiket: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri

Türk Destanları

DESTAN ♦ Ulusal edebiyatların başlangıç eserleri olan destanlar, evrenin yaradılışıyla ilgili kimi efsanelerin ya da toplumu derinden etkileyen savaş, kahramanlık, göç, doğal afet gibi olayların kolektif hayal gücüyle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyeleridir.

Sav

♦ Atasözlerinin en eski biçimleridir. Yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözlerinin karşılığıdır. Çoğunda ölçü ve uyak kalıntıları görülür. Günümüzde biraz değişmiş olarak hâlâ kullanılırlar. Savın Divan edebiyatındaki karşılığı Darb-ı mesel, Halk edebiyatındaki karşılığı ise Atasözüdür.

Sagu

SAGU Yuğ törenlerinde ölen kişinin yiğitlik, cömertlik, iyilikseverlik gibi erdemlerini yas ve acı duygularıyla dile getiren, kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir. Bu şiirlerde doğa betimlemelerine de yer verilir. Sagular Halk edebiyatında “ağıt” Divan edebiyatında ise “mersiye” adını alır. Alp Er Tunga

Koşuk

KOŞUK ♦ İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sığır ve şölen törenlerinde ozanların kopuz eşliğinde söyledikleri, genellikle konusu aşk, yiğitlik, doğa sevgisi olan şiirlerdir.