Etiket: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri

Sav

♦ Atasözlerinin en eski biçimleridir. Yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözlerinin karşılığıdır. Çoğunda ölçü ve uyak kalıntıları görülür. Günümüzde biraz değişmiş olarak hâlâ kullanılırlar. Savın Divan edebiyatındaki karşılığı Darb-ı mesel, Halk edebiyatındaki karşılığı ise Atasözüdür.