Şiirde Yapı

“Yapı” sözcüğü öncelikle “mimarlık eseri” anlamını düşündürüyor. Bu anlam, şiirde yapının ne olduğunu anlamak için bir basamak olabilir. Mimarlık eserleri, yani türlü amaçlarla kullandığımız binalar, nasıl küçük birimlerin bir amaca bağlı olarak belli bir plana göre bir araya getirilmesiyle oluşuyor ve bir bütün teşkil ediyorsa şiir de küçük birimlerin bir tema etrafında belli bir plana göre bir bütün kurmak üzere birleşmesiyle oluşur. Nasıl ki bir binanın her birimi o binanın kuruluş amacına uygun olarak ve bütünle belli bir bağlantı kurularak yapılıyorsa şiirde de öyledir. Şiirin her birimi ana temaya uygun olarak ve şiirin bütünüyle bir bağlantı içinde şiirde yer alır. Ancak bu birimler amaçsız bir şekilde ve rastgele bir araya gelmez. Onları bir düzen içerisinde bir araya getiren bir ana düşünce ya da bir tema vardır.

ŞİİRDE YAPIYI OLUŞTURAN BİRİMLER
♦ Şiirde yapı; anlam ve ses kaynaşmasından oluşan dize (mısra), beyit ya da bent, kıta hatta sözcük gibi birtakım birimlerin birleşmesiyle oluşur.