Etiket: Aşık edebiyatı şairleri

Gevheri

GEVHERİ (17. YÜZYIL) 17. yüzyılın ikinci yarısıyla 18. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılmaktadır. Yaşamı hakkındaki bilgiler kesin değildir. Örneğin bir görüşe göre Kırımlı, başka bir görüşe göre İstanbulludur. Az çok bir medrese kültürüne sahip olduğu, divan edebiyatını bildiği şiirlerinden anlaşılmaktadır.

Köroğlu

KÖROĞLU (16. YÜZYIL): ♦ On altıncı yüzyılın sonlarına doğru, Kafkaslardan Rumeli’ye kadar, ünü bütün Osmanlı ülkesine yayılan bir saz şairidir. ♦ Şiirlerini dolduran samimi eda, coşkun lirizm, Celali isyanları döneminin eğilimlerine uygun kahramanlık ruhu, onun eserlerini yüzyıllarca yaşatmış ve tarihi