Gevheri

GEVHERİ (17. YÜZYIL)

  • 17. yüzyılın ikinci yarısıyla 18. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılmaktadır.
  • Yaşamı hakkındaki bilgiler kesin değildir. Örneğin bir görüşe göre Kırımlı, başka bir görüşe göre İstanbulludur. Az çok bir medrese kültürüne sahip olduğu, divan edebiyatını bildiği şiirlerinden anlaşılmaktadır.
  • Bir ordu şairi olduğu; Rumeli sınırlarından Şam’a, Arabistan’a dek birçok yerleri gezip dolaştığı, şiirlerinin verdiği sonuçlar arasındadır. Âşık Ömer’e oranla daha yalın bir anlatımı, çok daha Türkçe sözcük kullandığı, geleneksel Halk şiirine daha bağlı olduğu da görülür.
  • Şiirlerinde hem heceyi hem aruzu kullanmıştır. Aruz ile yazdığı şiirlerinde başta Fuzuli olmak üzere klasik şairlerimizin tesiri görülür.
  • Musiki ile de ilgilenmiş, besteler yapmış, kendi adı ile anılan bir makam bulmuştur.