Etiket: Düşünce akımları

Postmodernizm

♦ Bir sanat akımı olarak 1960’larda varlığını hissettirmiş, 1980’lerden itibaren günlük hayatta da etkili olarak yaygınlık kazanmıştır. ♦ “Postmodernizm“in sözlük anlamı “modernizm sonrası” ya da “modernden itibaren” dir. ♦ Postmodernizm bir terim olarak farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Kimine göre bir moda,