Natüralizm Akımı Özellikleri ve Temsilcileri

Natüralizm Akımı özellikleri

Natüralizm Akımı Özellikleri ve Temsilcileri

► Realizm ve natüralizm; büyük ölçüde aynı dünya görüşü, aynı felsefi düşünce, aynı sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sanat ve edebiyata yansımasıdır.

► Natüralizm, Fransa’da ortaya çıkmıştır ve natüralizmin kaynağı ‘determinizm“dir. Natüralizm, realizmin daha ileri bir adımı olduğundan natüralistler için de temel kural, “gerçekçilik” olmuştur ancak natüralistlerin gerçekliği daha ileri deneysel bir gerçekliktir,

► Realistler, gerçeği yakalamak için gözleme büyük önem verirler. Natüralistler ise gözlemle yetinmeyip deneysel gerçekliğe yönelirler. Yazar kendini bilim adamı konumunda görür ve iyi, kötü, çirkin vb. ayrımı  yapmadan her şeyi eserinde ele alır.

► Natüralist yazar, bir gözlemci gibi olayları ; sadece dışarıdan seyretmez; laboratuvar ortamında çalışan bir bilim adamı gibi olayların oluşumuna bizzat müdahale eder.

► Determinizm, “Aynı koşullar altında aynı sebepler, her zaman aynı sonuçları doğurur.” şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre ; her olay ve toplumun her davranışı, mutlaka somut bir nedene bağlıdır, insanın sebepler zincirine ve dolayısıyla olayların akış seyrine müdahalesi söz konusu değildir. Bu noktada insan iradesi reddedilmiş olmaktadır. Sanatın bir yarar sağlaması gerektiğini (toplum için sanat) düşünen natüralistler, insan ve toplum gerçeğini, bütün çirkinlikleri ve kusurlarıyla ortaya koymuşlardır.  Toplumun her kesiminden insanı ele alan natüralistler, insanın fizyolojik yapısını, irsiyeti (kalıtım), yaşadığı çevre ve aldığı eğitimi öne çıkarırlar. Bu yaklaşımda; insanın hür iradesi, manevi değerleri, psikolojisi dikkate alınmaz. Natüralistler dil ve anlatım bakımından realistler kadar titiz ve usta değillerdir. Natüralistler, aşırı gerçeklik endişesiyle toplumun her kesiminin anlayabileceği sanatlı söyleyişten uzak bir dil kullanmışlardır. Özellikle roman türü ile sınırlı kalmıştır. Nesnellik natüralizmin önemli bir özelliğidir. Yazar gözlem ve tasvirlerinde bir bilim adamı gibi tarafsız olmak zorundadır.

Temsilcileri:

  • Emile Zola
  • Alpnonse Daudet
  • Guy de Maupassant
  • Concourt Kardeşler