Etiket: Edebiyat Akımları

Dadaizm

Dadaizm, 1916’da Romanyalı Tristan Tzara‘nın öncülüğünde Zürih’te toplanan bir grup gencin başlattığı bir akımdır. Adını bir görüşe göre anlamsız iki hecenin birleştirilmesinden alan bu akım, Birinci Dünya Savaşı sonrasında bazı kübistlerin de katılımıyla belli bir güce erişmiş; 1924’te yerini sürrealizme

Fütürizm Akımı Özellikleri

FÜTÜRIZM (GELECEKÇİLİK): İtalya’da şair Marinetti ve birkaç ressam tarafından başlatılan “fütürizm” akımı, 1909’da Fransa’da yayımlanan bir bildirgeyle bütün dünyaya duyurulmuştur.  Fütürizm, geleneğe, geçmişin değer yargılarına karşı çıkarak modern yaşam biçimini savunan; teknolojiyi, özellikle makineleşmeyi yücelten; bakışını geleceğe çeviren bir sanat akımıdır.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı Özellikleri

EMPRESYONİZM, (İZLENİMCİLİK) ♦ Sembolizmle aynı yıllarda ortaya çıkan empresyonizm akımı da Fransa’da doğmuş; önce resim sanatında benimsenmiş, daha sonra edebiyatta, özellikle şiir ve tiyatroda etkili olmuştur. Kimi sembolist sanatçılar , empresyonizm akımı içinde de yer almışlardır. ♦ Empresyonizmin kaynağını da