Etiket: Gazete çevresinde gelişen metin türleri

Makale Örneği

Hukuk, zora dayanan ilişkilerdeki belirsizliğin yerine kuralın egemenliğini geçirir. Nasıl yaşayabilir bir toplum? O toplumda rollerin ve yerlerin, yararların ve yükümlülüklerin, yetkilerin ve ödevlerin dağılımını hiç kimsenin tehlikeye düşürmeyeceğine, insanlar inanıyor, inanabiliyorsa değil mi? Toplumda durup oturmuşluk, düzenlilik,önceden kestirilebilirlik, giderek

Gazetecilik Tarihi

Tarihteki ilk gazete, Roma Senatosu’nca MÖ 59 yılında 2000 kopya olarak çıkarılıp imparatorluğun değişik bölgelerine dağıtılan Açta Diurna‘dır. Çin’de Tang hanedanı döneminde dağıtılmaya başlanan Kai Yuan Za Bao adlı saray genelgesi de bir çeşit gazete sayılabilir. 15. yüzyılda matbaanın icadı

5n1k Nedir Ne Anlama Gelir?

5N 1K: KİM: Haber yazısına konu olan vakanın kim tarafından gerçekleştirildiğini, kimin başından geçtiğini, haberin kimle/neyle ilgili olduğunu ortaya koyan bölümler, haber yazısındaki kim sorusunun yanıtı olarak düşünülebilir. Balıkçılar, bu yıl balığın olmadığından şikayetçi Öğretmenler, eylem yaptı. NE: Bu soru

Haber Yazısı

İnsanlar; duygu, düşünce ve tecrübelerini; yaşadıkları ya da tanık oldukları olaylar hakkındaki bilgi ve gözlemlerini başkalarına da anlatmak, onları da bunlardan haberdar etmek isterler. Aslında bu tek yönlü bir istek değildir. İnsan bir taraftan haberdar etmek isterken bir taraftan da

Fıkra (Köşe Yazısı)

Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir? Fıkra Özellikleri ve Karşılaştırması ♦ Fıkra, güncel bir konunun kişisel bir görüşe bağlanarak etkileyici bir anlatımla işlendiği kısa yazıdır. ♦Fıkralar, gazete ve dergilerin yazara ayrılan belirli bir köşesinde özel başlıklar altında yayımlanır; bu yüzden fıkralara “köşe