Etiket: Roman ve Hikayelerde Bakış Açıları

Gözlemci Anlatıcının Bakış Açısı

Gözlemci Anlatıcının Bakış Açısı Anlatıcının gözlemci bakış açısıyla olayları anlatması, anlattıkları karşısında nesnel olmasını gerektiren bir konumdur. Bu bakış açısında anlatıcı bir kamera tarafsızlığıyla olup biteni anlatır. Olaylar karşısında yansız bir seyircidir o. Varlığını duyurmamaya, okuyucuyu hiçbir şekilde etkilememeye çalışır.

Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı

Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı ♦ Bu bakış açısı, anlatıcının roman kahramanlarından biriyle özdeşleşmesi sonucu, dünyayı ve hayatı onun gözüyle görmesi, onun bakışıyla algılamasıyla gerçekleşir. İlahi bakış açısında anlatıcının sınırsız bilgisi, bu bakış açısında kahramanın bilgisiyle sınırlanır. Bu bakış açısında anlatılanların, kahramanın

İlahi (Tanrısal) Bakış Açısı

İlahi (Tanrısal) Bakış Açısı ♦ İlahi bakış açısına sahip anlatıcı, kendini gizleme gereğini duymaz. Varlığıyla, sesi ve etkileme gücüyle her yerde hazır ve nazır olduğunu hissettirir. Onun görmediği, bilmediği, anlamadığı hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla ilahi bakış açısına sahip anlatıcı, roman

Anlatıcı Tipleri- Bakış Açıları

Anlatıcı Tipleri- Bakış Açıları ♦ Anlatıcı, destan türünde kendini açıkça belli ederken romanda varlığını çeşitli derecelerde hissettirir. Ya destandaki gibi kendini açıkça gösterir, ya roman kişilerinden birinin ağzından konuşur, ya da tarafsız bir gözlemci gibi davranır. Buna göre başlıca üç anlatıcı